Sipariş ve Destek
Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE İLETİŞİM İZNİ

 

 

1. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasının ve İletişim İzni’nin Amacı

 

Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

 

a) Politech Mühendislik ve Endüstriyel Malzemeler–Ömer Faruk EROL’un online alışveriş platformu olan www.polimermalzeme.com’un ne tür kişisel veriler topladığını ve bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,

 

b) www.polimermalzeme.com’un kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,

 

c) www.polimermalzeme.com’un işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,

 

d) Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi,

 

 açıklamaktadır.

 

 

2. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

 

Politech Mühendislik ve Endüstriyel Malzemeler–Ömer Faruk EROL’un online alışveriş platformu olan www.polimermalzeme.com’un üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler www.polimermalzeme.com hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

 

 

3. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

 

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, www.polimermalzeme.com web sitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.

 

 

4. Kişisel Veri Saklama Süresi

 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 

5. Çerez (Cookie) Kullanımı

 

www.polimermalzeme.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve alışveriş platformunun faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, www.polimermalzeme.com web sitesine/mobil sitesine ilk defa giriş yaptığınızda veya mobil uygulamasını telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.

 

www.polimermalzeme.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. www.polimermalzeme.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.

 

 

6. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

 

Politech Mühendislik ve Endüstriyel Malzemeler–Ömer Faruk EROL, www.polimermalzeme.com web sitesi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere, yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 

 

7. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

 

Kişisel verilerin korunması Politech Mühendislik ve Endüstriyel Malzemeler–Ömer Faruk EROL için önemli bir konudur. Kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri alınmaktadır. Kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi aracılığıyla www.polimermalzeme.com’a kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz kesinlikle sistemimizde saklanmamaktadır. Üyelerimizin bilgileri üçüncü şahısların müdahalesinden özenle korunmaktadır. Ödeme sırasında girdiğiniz kredi kartı bilgileriniz,3D Secure sistemi ile siz ve bankanız arasında gerçekleşmektedir. Kredi kartı bilgileriniz Politech Mühendislik ve Endüstriyel Malzemeler–Ömer Faruk EROL tarafından saklanmaz veya kaydedilmez.

 

Politech Mühendislik ve Endüstriyel Malzemeler–Ömer Faruk EROL’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Politech Mühendislik ve Endüstriyel Malzemeler–Ömer Faruk EROL bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 

 

8. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler

 

Politech Mühendislik ve Endüstriyel Malzemeler–Ömer Faruk EROL, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin www.polimermalzeme.com web sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler.

 

 

9. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir

 

 

10. İletişim İzni

 

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Politech Mühendislik ve Endüstriyel Malzemeler–Ömer Faruk EROL’un sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

 

Sistemimize kayıt esnasında doldurulması zorunlu olan alanlar, www.polimermalzeme.com web sitesinden yapacağınız alışverişlerinizde size daha iyi hizmet verebilmek için tutulmaktadır.

 

 

İşbu Politika 10 (on) maddeden ibarettir. Üyelik Sözleşmesinin bir parçası hükmündedir. Kullanıcı ve Üye tarafından her bir hüküm okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir.

Bu sitenin altyapısı iMağaza E-Ticaret tarafından sağlanmaktadır.